موضوع  نویسنده
 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی توسط عباس منصوران  غلامرضا پرتوی
 لنین درباره تروتسکی     جمع آوری شده از تمام آثار لنین به زبان آلمانی  غلامرضا پرتوی
 مناسبات لنین با تروتسکی  علی رسولی (ف. ک.)
 در نقد به مواضع تروتسکی  ناداشدا کروپسکایا - همسر ولادیمیر ایلیچ لنین
 سلاح زنگ زده تروتسکیستی  علی رسولی (ف. ک.)
 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی  علی رسولی (ف. ک.)