بخشی از مقالات درباره استالین نویسنده
 غبار بوبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه‌داری امروز  ا. م. شیری
 به مناسبت صد و سی و ششمین سالگرد تولد استالین  علی رسولی (ف. ک.)
 سیمای دیگری از استالین   نویسنده لودو مارتنس  ترجمه غلامرضا پرتوی
 استالینیسم چیست؟         درج در سایت پلیت - استورم   ترجمه آمادور نویدی
 چقدر کلمات معصومند  نیما کوهبنانی