مدرکی غیر قابل انکار از جاسوسی تروتسکی برای آلمان‌ها

کرستینسکی چنین می‌نویسد: «از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۰ ما سالیانه ۲۵۰ هزار مارک طلا، به عبارت دیگر در مجموع حدود ۴ میلیون مارک طلا دریافت کردیم. تا پایان سال ۱۹۲۷ خطوط اصلی مورد توافق و مندرج در آن قرار داد به صورت عمده در مسکو به انجام رسید، پس از آن از پایان سال ۱۹۲۷ تا پایان ۱۹۲۸ تقریباً به مدت ده ماه در جریان پرداخت پول، به دلیل این که تروتسکیسم شکست خورده بود و من منزوی شده بودم، وقفه ایجاد شد. چیزی در مورد نقشه‌های تروتسکی نمی‌دانستم و دستورالعمل و اطلاعات جاسوسی نیز از او دریافت نکردم. این جریان تا اکتبر سال ۱۹۲۸ ادامه پیدا کرد، تا این که من نامه‌ای از تروتسکی که در آن زمان در آلما آتا در تبعید به سر می‌برد دریافت کردم .... این نامه حاوی دستورالعمل‌های تروتسکی بود. بر اساس آن‌‌ها من باید پول را از آلمانی‌ها دریافت کرده و سپس به من پیشنهاد داده بود که آن‌‌ها را یا به مسکو منتقل کنم و یا به رفقای فرانسوی او، رومر، مادلین پاز و دیگران بدهم.

(مایکل سیرز و آلبرت کان - کتاب توطئه بزرگ - جلد سوم - قسمت ملاقات در برلین)

 

 

موضع کروپسکایا همسر لنین درباره تروتسکی

تروتسکی، زینوویف، کامنف و تمام باند قاتلشان، دست در دست فاشیسم آلمان داده و با پلیس مخفی دولت آلمان پیمان اتحاد بستند. پس ازاین رو کل کشور بر این تقاضا یک صدا شدند که: "این سگ‌های دیوانه باید تیرباران شوند!" آنها می‌خواستند در بین توده‌ها بذر سردرگمی بیفشانند. می‌خواستند به رفیق استالین، قلب و مغز انقلاب گلوله شلیک کنند. شکست خوردند. پس این باند اراذل بدبخت بود که هدف گلوله‌ها شد. توده‌ها بیش از پیش و هر چه فشرده‌تر به دور کمیته مرکزی گرد آمدند؛ وفاداریشان به استالین بیش ازپیش است.

(نادژدا کروپسکایا - در نقد به مواضع تروتسکی - ترجمه: انتشارات شورش)