سیمای دیگری از استالین - نوشته لودو ماتنز - ترجمه غلامرضا پرتوی
به مناسبت صد و شصدمین سالگرد تولد استالین - در دفاع از شاگرد لنین - نوشته علی رسولی (ف. ک.)
کلمات چقدر معصوم‌اند. - نوشته نیما کوهبنانی 
غبار روبی از حقایق اتحاد شوروی و روسیه سرمایه‌داری امروز - نوشته ا. م. شیزلی
استالینیسم چیست!